Tuesday, February 9, 2010

LEGA@Liljevalchs

LEGAn är nu igång på Liljevalchs Vårsalong. Nedan så kan du se vilka dagar som LEGAn kommer att finnas tillgänglig. Grupper av besökare kan boka LEGAn kl 11, 13, 15 samt tisdagar och torsdagar även kl 17.
Du bokar LEGAn genom att sända ett mail där du anger önskat datum och tid till jarmo@mobilelifecentre.org. Om inga bokningar finns så går det även bra att låna dem av oss på plats. Nedan ser du när LEGA finns tillgänglig och hittills bokade tider.OBS! LEGA är en forskningsprototyp. Om det går för sig skulle vi därför vilja videofilma er när ni använder Legan för att lära oss mer om både hur ni uppfattar den och hur vi kan förbättra den. Vi skulle även vilja ställa lite frågor till er efteråt eller be er vara med på andra utvärderingsaktiviteter. Materialet kommer att användas internt i vår forskning på Mobile Life (www.mobile-life.org), ett forskningscenter som bedriver forskning kring framtidens mobila teknik och dess användning. Om ni har frågor om utvärderingen eller forskningen så kan ni kontakta projektledaren jarmo@mobilelifecentre.org.

1 comment: